【Barolo老酒預購13】60年代 BAROLO

10/28 產品狀態:缺貨

新派名莊Luigi Pira

Pira Secondo似乎就是Luigi Pira的前身,我查了一下官網,似乎連網站都沒有說明,不過從義大利酒商這麼得知的消息應該是不會錯,等疫情解封後,我一定會去拜訪問問這件事。

Luigi Pira是偏往新派革命一方的酒莊,如今的酒標已經改為現代感十足的黑白標,不過就如我之前說的,在60年代,根本就沒有什麼新派舊派,因為大家都是舊派釀造,酒質都非常的耐久陳年。

----------------------------------------

Pira Secondo (Luigi Pira) Barolo 1967

預購:3***

現貨:12

----------------------------------------

警語:未滿18歲請勿飲酒,禁止酒駕,不鼓勵飲酒

需登入才能留言