【Barolo老酒預購08】70年代 名莊Renato Ratti的單一園

10/28 產品狀態:缺貨

第一個繪製出Barolo單一園地圖的酒莊

創造Barolo專屬葡萄酒瓶身的酒莊

Marcenasco是酒莊自有的單一園,比較神奇的是,Renato Ratti在70年代就開始生產,畢竟他是第一個繪製單一園地圖的人,這款酒我認為酒莊自己也沒有庫存了,非常難得的老年分單一園作品!

Renato Ratti我一共拜訪過兩次,現在的酒風來說,稍微偏新派,然而在70年代,絕對與現在不同。

對於整個Barolo來說有許多開創性的貢獻,算是Barolo世界重要的名莊,酒質也有一定的品質。

----------------------------------------

??Renato Ratti Barolo Marcenasco 1974

預購:3***

數量:8

----------------------------------------

警語:未滿18歲請勿飲酒,禁止酒駕,不鼓勵飲酒

需登入才能留言